SER Maestrat en directe

Obres de reparació de camins a Ulldecona per un import de quasi 80.000 euros

  • L’alcaldessa de Ulldecona, Núria Ventura, ha firmat la setmana passada el decret d’adjudicació de les obres de reparació de camins afectats per fenòmens meteorològics al municipi. Aquests camins inclouen el barranc Cocó, Coll d’en Piqué, Malladetes, Mas de Comú, Plans, Sant Jaume, Molí Canals i Séquia Foia.

En el procés d’adjudicació, que va incloure 2 lots, es van presentar un total de 7 empreses. Després de valorar les ofertes segons les condicions establertes als Plecs de clàusules administratives i particulars, la mesa de contractació va acordar adjudicar el Lot 1 a Obres Vent i Sol 2010 SL per 15.082,24 euros i el Lot 2 a Construccions Llobregat Zaragoza SL per 64.606,56 euros, ja que van presentar les propostes més avantatjoses.

El projecte va ser aprovat l’any passat per la Junta de Govern Local i redactat per l’enginyer Javier Roig. Aquest document descriu les millores necessàries als camins afectats per fenòmens meteorològics extrems, amb un deteriorament estructural que afecta la seva transitivitat i seguretat viària.

Les obres rebran una subvenció del 80% per part de la Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals. La despesa serà imputada a la partida 454.61900 del pressupost actual de l’Ajuntament d’Ulldecona, aprovat el 29 de setembre de 2023 amb set vots a favor (6 de Socialistes Ulldecona i 1 d’ERC) i sis en contra (2 d’Activem APL, 2 de Fem Poble i 2 del PP).