SER Maestrat en directe

Tarifes de publicitat 2024

Gravació de falques: 50 €

Falques fins a 20 segons, cada segon adicional 0,50 €

Tots els preus sense IVA