SER Maestrat en directe

Més del 80% de les sol·licituds per a cremes agrícoles reben autorització extraordinària després de certificar que s’ajusten a la normativa vigent.

Fins a la data, s’han rebut 44 sol·licituds i s’han remès 36 informes favorables de Sanitat Vegetal a Prevenció d’Incendis; 3 d’ells no entraven dins de l’aplicació de la resolució i els 5 restants s’han retornat per a esmena.

La suspensió excepcional de cremes en zones forestals persegueix minimitzar el risc d’incendis. La Conselleria de Justícia i Interior, en coordinació amb la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha emès ja 36 autoritzacions extraordinàries per a cremes agrícoles individuals, dins dels supòsits de flexibilitat que permet la suspensió temporal adoptada recentment a causa de l’elevat risc d’incendis forestals.

Fins a la data, s’han rebut 44 sol·licituds i s’han remès 36 informes favorables a la crema des del Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la direcció general de Prevenció d’Incendis, és a dir, el 81,1% s’han resolt favorablement en certificar que s’ajusten a la normativa. De les sol·licituds restants, 3 no entraven dins de l’aplicació de la resolució i les 5 restants s’han retornat per a esmena.

L’elevat risc d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana va motivar la suspensió temporal de les cremes de marges de cultiu o de residus vegetals en aquelles parcel·les situades en terrenys forestals, contigus o situats en la Zona d’Influència Forestal. Segons recull aquesta resolució, la suspensió es motiva “vistes les especials condicions de risc d’incendis forestals que afecten la Comunitat Valenciana, provocat per un notable dèficit de precipitacions, superior al 90% en algunes comarques, que es prolonga des de l’estiu passat, acompanyat de temperatures inusualment elevades i reiterats episodis de forts vents terrals.” A això s’afegeix “que aquestes condicions meteorològiques acumulades durant un període tan prolongat han provocat una situació d’elevat estrès hídric en la vegetació, que es troba molt seca i amb un baix contingut d’humitat, la qual cosa fa que estigui més disponible per a cremar, facilitant les ignicions i la propagació posterior del foc.”

És necessari assenyalar que, des de l’aprovació de la suspensió de les cremes el 15 d’abril, la situació en els boscos valencians s’ha agreujat, augmentant l’efecte de la sequera meteorològica a causa de l’absència de precipitacions en la humitat de la vegetació, que encara és més baixa. Així doncs, el risc de grans incendis segueix vigent.

Aquesta suspensió no afecta les parcel·les situades a més de 500 metres de distància de terrenys forestals, segons recull l’annex VIII, del Decret 91/2023 del reglament forestal de la Comunitat Valenciana.

Excepcions autoritzades

Cal recordar que en la resolució emesa el passat 15 d’abril s’establien les següents excepcions: les parcel·les en les quals es trobin residus agrícoles que hagin de ser eliminats per raons fitosanitàries mitjançant l’ús del foc, i les parcel·les on s’hagin arrencat cultius llenyosos abans de la publicació de la resolució i estiguin pendents de crema per a la replantació o transformació. Totes aquestes excepcions s’estan certificant després de la supervisió tècnica coordinada entre la Conselleria de Justícia i Interior, en coordinació amb la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol registre oficial, preferentment en l’Oficina Comarcal Agrària a la qual pertanyi l’explotació.