SER Maestrat en directe

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre impulsa el Mètode CER per al control de colònies felines

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre ha iniciat la implementació del mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn) en les colònies de gats de la localitat. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal fomentar la protecció i el benestar dels animals, així com controlar la població felina del municipi. Mitjançant aquest mètode, es pretén reduir progressivament el nombre de gats a les zones urbanes, assegurant al mateix temps un tractament respectuós amb els animals.

L’Ajuntament ha adjudicat la gestió del mètode CER a una empresa especialitzada que s’encarrega de la captura dels gats, la col·locació en gàbies, el transport al centre d’esterilització, i la desparasitació, així com la neteja d’ulls i oïdes i la vacunació polivalent felina. Després de ser esterilitzats, els gats són retornats a la seva colònia d’origen amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament.

Melina Fradejas, regidora de Sanitat, ha destacat la importància d’aquesta mesura, afirmant que “l’Ajuntament gestiona l’aplicació del CER a través de l’empresa adjudicatària, però sempre en coordinació amb les associacions felines locals que tenen un paper fonamental en aquest procés.” També ha subratllat que “està demostrat que el CER és el mètode més efectiu per controlar la població felina, respectant alhora el benestar dels animals.”

Aquest projecte reflecteix el compromís de l’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre amb la protecció animal i la gestió ètica de les colònies felines, buscant una convivència harmònica entre els ciutadans i els gats que habiten les zones urbanes.