SER Maestrat en directe

La Diputació de Castelló impulsa la digitalització del cicle urbà de l’aigua en municipis de menys de 20.000 habitants

  • La Diputació de Castelló ha donat inici a la licitació del primer dels contractes derivats del PERTE (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) de digitalització del cicle urbà de l’aigua.

Aquest projecte, finançat per la Unió Europea – NextGeneration EU, té com a objectiu principal implementar actuacions per a la digitalització del proveïment d’aigua potable, així com del sistema de sanejament i depuració, en municipis de la província de Castelló amb menys de 20.000 habitants.

El projecte rebrà una ajuda de 5.553.590,55 euros, que representa més del 80% del seu import total, beneficiant aproximadament 190.000 habitants. Això suposa una oportunitat significativa per a millorar la gestió del cicle de l’aigua en aquesta àrea, adaptant-se a les necessitats dels municipis i contribuint a la consecució dels objectius ambientals.

Les actuacions contemplades en el projecte inclouen la instal·lació d’equips de mesurament en llocs estratègics com captacions i abocaments al domini públic hidràulic, així com la implementació d’un sistema de telecomunicacions en cada municipi per centralitzar les dades i dirigir-les a la plataforma SmartVillages de Diputació de Castelló. Aquesta plataforma permetrà el processament i la gestió eficient de les dades, així com el seu ús per a altres serveis municipals en el futur, com la gestió de residus i d’enllumenat.

La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha destacat la importància d’aquestes ajudes per a la digitalització del sector de l’aigua, subratllant que suposaran una millora en la gestió dels recursos hídrics i en la transparència. Barrachina també ha remarcat que el PERTE representa una gran oportunitat per a millorar la gestió de l’aigua urbana i ajudar els municipis a adaptar-se als canvis climàtics.

El contracte licitat consisteix en l’assistència tècnica per a la redacció dels projectes constructius, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut per a les actuacions en els 126 municipis de menys de 20.000 habitants de la província. El pressupost base de licitació és de 361.683,56 euros, distribuïts en tres lots que inclouen les diferents àrees d’actuació: redacció de projectes i direcció d’obres per al proveïment d’aigua potable (zona nord i sud) i per al sanejament i depuració.

Es preveu que l’execució de les actuacions duri vint-i-un mesos, amb els quatre primers dedicats a la redacció de la documentació per a la licitació de les obres. La licitació ja està disponible a la Plataforma de Contractació de l’Estat i pot ser consultada en línia. Aquesta iniciativa representa un pas fonamental cap a la modernització i la millora de la gestió del cicle de l’aigua en els municipis de la província de Castelló.