SER Maestrat en directe

Inaugurat un nou model d’ecomòbil al Consorci Castelló Nord

  • Es un ecoparc mòbil de tipus 1 que ofereixerà servei als municipis consorciats de Castelló Nord.
  • El C1 va aconseguir el 2023 el rècord autonòmic a la major recollida separada en origen de tota la Comunitat Valenciana a través dels seus ecoparcs.

El Consorci Castelló Nord, Pla Zonal 1, ha posat en marxa un nou ecoparc mòbil de tipus 1 per donar servei als municipis consorciats. Aquest model compta amb una plataforma elevadora i està acondicionat per al dipòsit de diversos tipus de residus sobre camió carrossat.

Amb aquesta incorporació, el Consorci Castelló Nord disposa ara de 7 ecoparcs mòbils, que s’estan millorant i actualitzant en l’estructura i el disseny. A més, la xarxa consorciada inclou 25 ecoparcs fixos i 18 àrees d’aportació que, juntament amb els ecomòbils, cobreixen les necessitats de la ciutadania.

Durant la presentació del nou ecoparc mòbil a Torre d’en Besora, la presidenta del Consorci C1, María Agut, va destacar la importància de fomentar la separació en origen dels residus per a una gestió més eficient i evitar que acabin en el dipòsit. També es va valorar el suport de la Diputació de Castelló en la millora dels ecoparcs i en l’adaptació a les normatives europees.

El Consorci Castelló Nord va assolir el 2023 el rècord autonòmic de recollida separada en origen a través dels ecoparcs, amb un increment del 4,3% respecte a l’any anterior. L’objectiu per al 2024 és duplicar els retornos econòmics i reduir la taxa del consorci en aquelles famílies que contribueixen a aquesta gestió eficient dels residus.