SER Maestrat en directe

El Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Peníscola recupera les xifres d’activitat d’abans de la pandèmia 

 

N. de P:

 

 

– L’any passat 2022 el SAC ha atés més de 12.000 usuaris 

– Els serveis més demandats, els relacionats amb el registre, el padró i la recaptació 

 La Regidoria de Modernització de l’Ajuntament de Peníscola ha fet avui balanç del funcionament del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) posat en marxa el novembre de 2010 en el marc d’un paquet d’actuacions l’objectiu de les quals era acostar l’administració local a la ciutadania.

Durant aquests dotze anys, els ciutadans i ciutadanes que han requerit la solució d’algun tràmit administratiu han superat els 150.000, “xifra que il·lustra la important tasca que, des d’aquest espai centralitzat i accessible, duu a terme el personal del servei, també durant la pandèmia, perquè el servei va treballar de manera ininterrompuda sense excepció” ha comentat la regidora responsable de l’àrea Modernització, Raquel París, que ha detallat la xifra corresponent a les atencions de la passada anualitat i que se situa al voltant de les dotze mil cent persones que han efectuat algun tràmit (12.157), “registrant un creixement important respecte als anys anteriors d’aquest mandat i que continua a l’alça, confirmant la recuperació de les xifres habituals de la sèrie estadística, des de la seua obertura”, ha explicat la regidora.

Quant als horaris, entre les 9 i les 12 hores del matí es concentra el major nombre d’atencions, sent les 10.00h del matí l’hora de major concurrència durant la pràctica totalitat de dies de la setmana.
El Servei d’Atenció Ciutadana atén les qüestions relatives a registre, padró, rendes, cadastre, recaptació o expedició de certificats digitals i assistència personalitzada, sent les persones amb consultes relacionades amb el registre de documents (13,39%) i el padró les més recurrents (30,51%), al costat de les relacionades amb la recaptació (23,57%).

L’alcalde, Andrés Martínez, ha volgut reconéixer i felicitar la tasca de l’àrea de Modernització i a l’equip del SAC, “un servei consolidat que va ser pioner en la seua posada en marxa fa ja dotze anys i model que van copiar altres administracions, que ha estat a l’altura en les pitjors circumstàncies, prestant servei a la ciutadania en moment difícils i que continua creixent any a any en nombre d’usuaris i tràmits ” ha recordat, amb el compromís de “continuar millorant i ampliant les capacitats de la mateixa administració local per a continuar acostant-la al ciutadà, com hem fet al llarg de l’última dècada”.

Ajuntament prop del ciutadà, un projecte transversal i de continuïtat

A fi de facilitar la relació entre administració, el Servei d’Atenció Ciutadana s’inclou dins d’un grup d’actuacions que l’Ajuntament ve implantant des de fa diversos anys, inicialment, a través del projecte Ajuntament prop del Ciutadà. En la seua primera fase, l’Ajuntament de Peníscola posava en funcionament la Unitat Mòbil de Gestió prèviament a la posada en marxa del SAC; les pantalles informatives en dependències municipals i la creació de la Carpeta Ciutadana en la web municipal; en una segona fase, l’Ajuntament abordava la gestió documental i la signatura electrònica (Administració sense Papers), fase en la qual s’inclou la creació i posada en funcionament del SAC.

Posteriorment, l’Ajuntament emprenia la tercera fase del projecte que incloïa la Factura Electrònica i la Seu Electrònica que contenia – entre altres apartats – registre electrònic, el perfil del contractant, tauler electrònic o ofertes d’ocupació pública.

Després d’aquest projecte, l’Ajuntament posava en marxa la renovació del CPD (Centre de Procesament de dades) i la connexió de tots els edificis municipals amb fibra òptica, amb el consegüent estalvi de costos.
Des de maig de 2018 s’ha estat implantant la PTS (Plataforma de Tramitació Simplificada) que, en una primera fase, ha permés que la totalitat dels expedients es tramiten de manera electrònica, donant compliment així a les noves lleis sobre administració electrònica i procediment administratiu comú. A més, s’han implantat els processos electrònics per a gestionar el funcionament dels òrgans col·legiats al llarg de 2019, en marxa des d’octubre per a la Junta de Govern Local i durant el 2020 es va implantar per a comissions informatives i els Plens municipals.

El passat mandat l’àrea de Modernització juntament amb la Regidoria de Transparència, van impulsar i van posar en marxa el Portal de Transparència en el web municipal que, amb set anys ja de funcionament, compta des del primer aniversari de la seua posada en marxa amb el 100% d’indicadors de Transparència Internacional complits.

“La posada en marxa de les videoactes i l’actualització dels sistemes de gestió a la legislació vigent han centrat les tasques dels últims anys, perquè l’Ajuntament de Peníscola estiga en l’avantguarda de la modernització de l’administració” ha explicat la regidora de l’àrea, Raquel París, agraint al departament al complet el seu treball i la seua implicació en l’atenció ciutadana i l’acostament de l’administració a la ciutadania.