SER Maestrat en directe

Educació reforça suport a estudiants adults amb 12 orientadors per a reduir l’abandó escolar

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Comunitat Valenciana ha implementat un nou programa amb la creació de 12 unitats d’acompanyament i orientació (UAO) en centres de formació per a persones adultes (FPA). Aquesta iniciativa està orientada a atendre l’alumnat vulnerable d’entre 16 i 19 anys, amb l’objectiu principal de combatre el fracàs escolar, l’absentisme, la repetició de curs i l’abandó dels estudis en aquesta franja d’edat.

Els orientadors, que treballaran en centres sostinguts amb fons públics, es distribueixen en 27 centres FPA de la Comunitat: 9 a Alacant, 5 a Castelló i 13 a València. Aquests professionals proporcionaran suport psicopedagògic, orientació acadèmica i professional, a més d’activitats de tutorització.

Aquest programa forma part d’un esforç més ampli de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa per reduir l’abandó escolar, oferint propostes formatives personalitzades. A més, busca involucrar les famílies en el procés educatiu, especialment en els casos de menors d’edat o persones amb discapacitat.

Els 12 orientadors per a centres FPA s’afegeixen als 21 ja existents en 41 CEIP de la Comunitat