SER Maestrat en directe

Comença la campanya de desinsectació del clavegueram a Vinaròs

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vinaròs, liderada per Agustín Molinero, ha posat en marxa la campanya de tractament d’insecticides al clavegueram per prevenir la proliferació de paneroles amb l’arribada de les altes temperatures. La concessionària del servei de control de plagues és l’encarregada d’aplicar aquests nous tractaments biocides, específics per a aquest insecte, amb una persistència de sis mesos, en contrast amb els anteriors que només duraven una setmana.

Molinero ha destacat que aquest nou producte biocida és molt més efectiu, ja que evita que les paneroles abandonin el clavegueram després de la fumigació, com passava amb els tractaments anteriors. Això contribueix a reduir les molèsties causades per aquests insectes a la ciutadania.

Els tractaments s’han iniciat a tot el front marítim de Vinaròs, des de la plaça de bous fins al riu Cervol, i també s’apliquen als carrers del centre urbà i a les urbanitzacions. Molinero ha destacat la importància de realitzar un estudi detallat per identificar els punts més crítics del municipi i assegurar un control eficaç de la població de paneroles. A més, s’ha compromès a realitzar avaluacions periòdiques dels tractaments per garantir-ne l’eficàcia continuada.