SER Maestrat en directe

Ares del Maestrat declara l’emergència hídrica

Des de fa sis mesos el municipi s’abasteix mitjançant cisternes d’aigua

L’Ajuntament demana a la Generalitat que actue per la via d’emergència per resoldre el problema

L’abastament d’aigua a Ares viu una situació crítica. L’Ajuntament ha decretat l’Emergència Hídrica. El Ple ha instat a la Direcció General de l’Aigua de la Generalitat Valenciana a què inicie per emergència el projecte d’abastament d’aigua.

La declaració d’Emergència Hídrica també s’ha fet arribar a la Diputació de Castelló, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i Acuamed, perquè totes les administracions i entitats competents prenguen cartes a l’assumpte.

I és que, tot i que la situació no és nova, ja ha arribat a punts insostenibles. Segons l’informe de l’empresa concessionària del servei, Ares del Maestrat no disposa d’una font de subministrament suficient per a abastir les seues necessitats, per la qual cosa es considera imprescindible que, de manera urgent, es busquen noves fonts de subministrament que garantisquen l’aigua potable«.

Des de fa sis mesos l’aigua arriba als habitatges mitjançant cisternes d’aigua. Des del mes de desembre passat arriben els camions fins al nucli urbà i des d’allà es procedeix a omplir el dipòsit del castell. Al document de la declaració d’emergència es relata com els últims anys els períodes de carestia no superaven els dos mesos, però en aquesta ocasió s’estan batent tots els registres.

El 2017 la localitat ja va actuar per disposar de més recursos. Es va doblar la capacitat d’emmagatzematge amb un dipòsit nou, passant-se de 2 milions a 4 milions de litres de capacitat d’aprovisionament. Però si de la font del Sòl de la Costa no surt aigua els dipòsits no es poden omplir i la seua capacitat d’emmagatzematge no és suficient per a fer front als períodes de sequera tan extrema com l’actual.

L’aigua del Sòl de la Costa només arriba per gravetat al barri de la Montalbana, però ja no dona més de si i no permet que el cabal puga arribar al poble.

Unitat Territorial d’Escassetat

L’Ajuntament ha recordat que Ares del Maestrat està dins de la Unitat Territorial d’Escassetat UTE01 Cenia Maestrazgo, definida actualment per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en EMERGÈNCIA MÀXIMA d’escassetat des del gener del 2024.