SER Maestrat en directe

Torreblanca impulsa la dinamització del Prat amb la Conselleria de Medi Ambient

“Torreblanca avança en la dinamització del Prat amb la Conselleria de Medi Ambient”

L’Ajuntament de Torreblanca s’ha reunit amb la Conselleria de Medi Ambient per impulsar la coordinació i el desenvolupament dels treballs necessaris per convertir el Prat en un referent de primer nivell. La intenció és millorar les oportunitats del municipi, fent compatibles nous usos de lleure i dinamització econòmica amb la protecció d’aquest entorn natural.

La reunió va comptar amb la participació de la alcaldessa de Torreblanca, Tania Agut, i el regidor de Sostenibilitat Ambiental, Joel Antoni, així com Raúl Mérida, director general del Medi Natural, i Carles Borrás, subdirector general d’Ordenació del Territori, de la Conselleria de Medi Ambient. Durant la trobada es van exposar les propostes per fer compatibles nous aprofitaments del Prat amb la seva sostenibilitat.

Agut i Antoni van presentar els plans del nou equip de Govern de Torreblanca per fer compatible la protecció del Prat amb activitats que dinamitzin el lleure. A més, es van discutir possibles mesures per afrontar els perjudicis causats per la plaga de senglars i altres qüestions rellevants.

Després de la reunió, Tania Agut va destacar la sensibilitat i l’interès mostrats pels representants de la Generalitat en les propostes municipals, que van en línia amb l’objectiu de desenvolupament sostenible del Prat. Per la seva part, Joel Antoni va remarcar la importància de continuar en aquesta línia per al futur de Torreblanca.

Aprofitant la nova Llei de Costes, l’Ajuntament va presentar propostes per modificar els plans de protecció del Prat i permetre nous usos que mantinguin la sostenibilitat. A més, es va sol·licitar una major autonomia per al consistori en la concessió d’autoritzacions per a l’ús recreatiu de la platja.

La reintroducció de la ramaderia extensiva al Prat, impulsada pel nou govern municipal, ja està en marxa. Aquest projecte, juntament amb altres iniciatives, busca millorar la situació del Parc Natural del Prat de Torreblanca i posar en valor aquest entorn natural de gran valor ecològic.