SER Maestrat en directe

Marta Barrachina reivindica a Madrid el desenvolupament de les àrees industrials per a fixar població a l’interior de Castelló

  • La presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, ha defensat avui a Madrid la necessitat d’impulsar les àrees industrials per fixar població a l’interior de la província. Barrachina ha vicepresidit la Comissió de Comerç, Mercats i Indústria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), on s’han abordat diverses propostes i iniciatives destinades a aquest objectiu.

“En aquesta comissió, treballem conjuntament amb els Ministeris per portar noves inversions i oportunitats de negoci als municipis,” ha explicat Marta Barrachina. La reunió ha tractat, entre altres temes, l’impuls de mesures per a la millora, modernització i promoció de les àrees empresarials. Barrachina ha subratllat la importància de treballar coordinadament entre les administracions estatal, autonòmica, provincial i local per dotar aquestes àrees dels millors serveis. “Les àrees industrials són motors econòmics i promocionen l’ocupació, contribuint així a fixar població als municipis,” ha afegit.

Un altre tema destacat ha estat el conveni entre l’Associació per a la Defensa de la Marca i la FEMP, enfocat a implementar iniciatives per protegir la propietat industrial i intel·lectual, així com sensibilitzar contra les activitats que vulneren aquests drets.

A més, la comissió ha analitzat la Plataforma Comerç Connectat, concebuda per impulsar la transformació digital i la competitivitat del comerç minorista. També s’ha discutit el control de la venda ambulant d’aliments i el programa Next Generation EU dirigit a entitats locals per a convocatòries d’ajuda al comerç.

Barrachina ha destacat la importància d’aquestes accions per revitalitzar les àrees industrials i empresarials, millorant així les oportunitats econòmiques a l’interior de Castelló i assegurant un desenvolupament sostenible i equilibrat del territori.