SER Maestrat en directe

L’Ajuntament de Vinaròs inicia la neteja de 40.000 m² al passeig de Juan Ribera per millorar la salubritat del barri

L’Ajuntament iniciarà aquesta setmana les feines de neteja i desbrossament dels terrenys situats al passeig de Juan Ribera amb l’avinguda de Leopold Querol, coneguts com el PAI del Mercadona. Aquesta intervenció, que abastarà una superfície d’uns 40.000 metres quadrats, té com a objectiu principal eliminar l’excés de vegetació i els residus acumulats a la zona.

La situació actual dels terrenys, amb una vegetació descontrolada, ha esdevingut un focus de problemes per al veïnat. Aquesta situació afavoreix la proliferació de rosegadors i altres espècies animals, cosa que representa un risc per a la salut pública. A més, l’acumulació de deixalles ha convertit l’àrea en un punt insalubre que requereix una intervenció urgent.

La Regidoria d’Obres i Serveis és l’encarregada de coordinar les tasques de neteja que duran a terme els operaris de la Brigada Municipal. Les feines inclouen la desbrossa de la vegetació sobrant i la retirada dels residus presents. Aquestes actuacions no només milloraran l’aspecte estètic de la zona, sinó que també contribuiran a la seguretat i salubritat del barri.

Aquesta intervenció s’emmarca dins dels esforços continuats de l’Ajuntament per mantenir els espais públics en condicions òptimes i garantir la qualitat de vida dels ciutadans. Els veïns han expressat en diverses ocasions la seva preocupació per l’estat d’abandonament d’aquests terrenys, i la resposta municipal arriba com una solució a llarg termini per evitar que la situació es repeteixi en el futur.

Les autoritats locals han assegurat que aquestes accions es complementaran amb un manteniment periòdic per prevenir noves acumulacions de vegetació i residus. Així mateix, es fa una crida a la ciutadania per col·laborar en el manteniment de la neteja, evitant l’abocament incontrolat de deixalles i denunciant qualsevol comportament incívic que pugui deteriorar l’entorn.

Amb aquestes mesures, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la cura i millora dels espais urbans, destacant la importància de la col·laboració ciutadana per aconseguir un municipi més net i saludable per a tothom.