SER Maestrat en directe

L’Ajuntament i Bionord impulsen l’educació ambiental amb els alumnes de 4t de primària de Vinaròs

Durant el mes d’abril, prop de 400 alumnes de 4t de primària de Vinaròs han participat en un projecte d’educació ambiental organitzat per l’Ajuntament i Bionord, en col·laboració amb el Consorci de Residus C1. Aquesta iniciativa forma part del conveni de col·laboració per a la gestió de residus entre l’Ajuntament i Bionord, un projecte integrat per Enusa, Fobesa i A2a Ambient.

Els estudiants dels col·legis Manel Foguet, Misericòrdia, Sant Sebastià, Jaume I, Assumpció, Consolació, Divina Providència i Baix Maestrat han assistit a sessions educatives a l’aula ambiental del complex de valorització de residus de Cervera del Maestre. Durant aquestes jornades, han rebut formació teòrica, pràctica i interactiva en educació ambiental.

El programa educatiu, impartit per personal especialitzat, ha inclòs classes magistrals, debats, proves teòriques i pràctiques tant individuals com grupals, una visita tècnica guiada a les instal·lacions de tractament de residus i una sessió de conclusions i lliçons apreses. A més, s’ha proporcionat material als alumnes per fomentar la seva conscienciació ambiental.

L’Ajuntament i el Consorci de Residus C1 consideren que l’educació ambiental és fonamental per canviar el model de consum i producció actual, contribuint de manera efectiva a la transició ecològica. Aquest projecte educatiu s’alinea amb els objectius marcats per la Unió Europea per al 2035, que inclouen recuperar i reciclar almenys el 55% dels residus i no dipositar més del 10% dels residus generats en abocadors.

Aquest tipus d’iniciatives són essencials per inculcar valors de sostenibilitat i responsabilitat ambiental en les noves generacions, assegurant un futur més verd i respectuós amb el medi ambient.