SER Maestrat en directe

L’Ajuntament de Vinaròs  sanciona a l’empresa concesionaria de l’enllumenat públic

Es tracta d’una sanció econòmica pel valor de 116.900€ per incompliment reiterat del contracte durant el 2022

 

L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Obres i Serveis, ha aplicat una sanció a l’empresa encarregada de l’enllumenat públic de la localitat per incompliment del contracte. El motiu ha sigut pel retard a l’hora de reparar els problemes en els fanals del municipi, incomplint d’aquesta forma els terminis establerts dintre de les condicions contractuals acordades.

Al 2020 el responsable del contracte va advertir a la concessionària del servei, que amb motiu de la pandèmia, es van detectar retards importants a l’hora de fer les reparacions de les incidències. Tot i les mesures aplicades per l’empresa, no es va registrar una millora de la prestació, llavors per aquets motius, l’Ajuntament s’ha vist obligat a obrir un segon expedient, que comporta una sanció econòmica que ascendeix fins als 116.900€