SER Maestrat en directe

L’Ajuntament de Vinaròs adequa les zones verdes i l’arbrat del municipi

L’Ajuntament ha dut a terme plantacions noves d’arbrat en carrer de Les Camaraes, Santa Magdalena, Saldonar i Ermita, entre altres, amb l’objectiu d’incrementar la superfície verda de Vinaròs.

N. de P.

La Regidoria d’Obres i Serveis, amb l’empresa adjudicatària del contracte de manteniment Cítrics Roquetes, du a terme diverses tasques en les zones verdes del municipi per tal de mantenir la sanitat vegetal i qualitat.

En concret, a les zones amb gespa de la plaça de Jovellar, carrer de Sant Cristòfol, plaça de Tres Reis, carrer del Pont i avinguda de Barcelona s’ha realitzat un airejat mitjançant entrecava i punxat, seguit d’un encebament amb una aportació de 12 metres cúbics de barreja d’arena i humus al 50%. La finalitat d’aquests treballs és corregir la compactació del terreny i aportar fertilitzant orgànic per a fer la ressembrada a principis del mes d’abril.

D’altra banda, també es realitza la substitució i replantat d’exemplars d’arbrat que han sigut malmesos per actes vandàlics o malaltia. Alguns dels carrers on es treballa són Clara Campoamor i avinguda de Castelló amb arbrat Cercis siliquastrum, mentre que en els en carrer de Les Ànimes, Avinguda de la Llibertat o plaça de Primer de Maig es planta Ligustrumjaponicus. En total prop de 30 arbres que es reposaran durant les properes setmanes. També s’han implementat els escocells verds, que aquest 2023 s’ampliaran en altres localitzacions.

Així mateix, la Regidoria d’Obres i Serveis i Transició Ecològica, ha dut a terme plantacions noves d’arbrat en carrer de Les Camaraes, Santa Magdalena, Saldonar i Ermita, entre altres, amb l’objectiu d’incrementar la superfície verda de Vinaròs.

La regidora de l’àrea, Carmen Morella, ha assenyalat que “amb el nou parc verd amb més de 12.000 metres quadrats que es crearà al carrer del Papa Joan XXIII i la zona mediterrània als Boverals, Vinaròs assolirà l’objectiu de superfície verda, fet que permetrà complir una carència històrica amb tots els veïns”.