SER Maestrat en directe

L’Ajuntament de Peníscola firma el seu Compromís amb el Desenvolupament Turístic de la localitat

 

– El consistori ha rubricat el document dins del marc de les actuacions que impulsa com a membre de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents d’Espanya.

– L’administració local es compromet, mitjançant aquesta firma, al desenvolupament de múltiples accions en l’horitzó temporal 2024-2027 per al creixement sostenible de l’activitat turística en matèria de governança, innovació, sostenibilitat i accessibilitat.La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peníscola ha aprovat subscriure el Compromís amb el Desenvolupament Turístic del Destí Peníscola, un document que ha signat l’alcalde de la localitat, Andrés Martínez, dins del marc d’actuacions que desenvolupa com a membre de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) del nostre país.

Amb l’objectiu de “reforçar la integració i coordinació de les polítiques i accions a desenvolupar en el destí, treballant a favor de la millora de la competitivitat, garantint el desenvolupament sostenible i la millora de l’accessibilitat del territori, per millorar l’experiència turística i la qualitat de vida dels residents” en paraules del propi primer edil, el consistori ha concretat una sèrie de línies estratègiques en les quals es compromet a treballar en l’horitzó temporal 2024-2027.

**Línies estratègiques de treball**

Amb aquest compromís, l’Ajuntament de Peníscola aposta pel desenvolupament de múltiples accions basades en els paràmetres que estableix la Xarxa DTI espanyola per al creixement sostenible dels destins i que, en el cas concret de Peníscola, s’articulen en quatre línies estratègiques de treball.

En matèria de governança, la localitat es compromet a l’execució del seu Pla Estratègic basat en el model DTI, així com el Pla de Sostenibilitat Turística; a més, es compromet a continuar fomentant la implantació dels sistemes de qualitat en destins, la professionalització del sector; accions orientades a trencar l’estacionalitat i impulsar el consum local i la col·laboració interempresarial; dinamitzar el teixit associatiu i impulsar un observatori turístic local per poder avaluar i proposar actuacions de millora.

Quant a innovació, el destí es compromet al desenvolupament d’una estratègia planificada, la implantació del SIT (Sistema d’Intel·ligència Turística), l’impuls del màrqueting i la comercialització, la millora de les comunicacions i la connectivitat, així com el foment de la transformació digital del sector.

Pel que fa a la sostenibilitat, el municipi es compromet al reforç del manteniment i la neteja, així com a vetllar per la qualitat dels recursos turístics i la posada en valor de nous. Implementar programes i certificacions en matèria de sostenibilitat en el sector, millorar la gestió de l’aigua així com la conservació del patrimoni; regular la capacitat de càrrega, millorar la mobilitat sostenible en el destí o invertir en formació per a la professionalització del sector són alguns dels compromisos que recull el document.

Quant a l’accessibilitat, l’Ajuntament s’ha marcat com a compromisos la millora de l’accessibilitat en itineraris, mitjans de transport i recursos; la millora de les condicions i accessibilitat dels canals informatius, ampliar la promoció i el màrqueting dirigit a persones amb diversitat funcional, així com la formació en aquesta matèria per als treballadors del sector.