SER Maestrat en directe

LA UNIÓ reclama ajudes urgents per als sectors agraris afectats per la sequera i el conflicte a Ucraïna

La Unió Llauradora i Ramadera ha proposat, a través de mocions en Ajuntaments, la implementació de mesures excepcionals per a mitigar les conseqüències econòmiques negatives del conflicte a Ucraïna i de les condicions climàtiques adverses, com és el cas de la sequera. Així ho ha manifestat el secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, qui ha indicat que és crucial donar suport als productors de cultius de secà, especialment afectats pels elevats costos d’inputs i la reducció dels rendiments.

Peris ha instat al Consell de la Generalitat a establir de manera urgent una línia d’ajudes excepcionals per a les explotacions agràries de raïm de vinificació, olivar, fruita seca de secà i cereal, per compensar la reducció d’ingressos i l’increment de costos productius derivats del conflicte a Ucraïna i la sequera. També s’ha demanat suport econòmic per als ramaders per cobrir els costos addicionals d’alimentació del bestiar i la contractació de cisternes d’aigua.

La situació és especialment greu en les zones d’interior, que pateixen una sequera persistent des de fa tres campanyes, amb una reducció important en la producció de raïm, olives, ametlles i garrofes. La producció d’oliva de la campanya 2022/2023 va ser només una quarta part de la mitjana dels últims anys, i la producció de raïm de vinificació també ha disminuït significativament. En el cas dels cereals, ja són dos campanyes consecutives amb una producció quasi inexistent.

A més, la invasió d’Ucraïna ha agreujat la situació dels sectors agraris valencians, amb un increment sostingut dels costos de producció, principalment en combustibles i fertilitzants. Malgrat les mesures adoptades per les administracions públiques, els suports proporcionats als productors de raïm de vinificació i olivar són insuficients, mentre que altres sectors com la fruita seca, els cereals i la ramaderia extensiva també necessiten més ajuda per compensar les pèrdues econòmiques.

La Unió Llauradora i Ramadera demana a la Generalitat “la màxima sensibilitat i suport davant una situació molt preocupant en bona part de les zones d’interior de la Comunitat Valenciana”. Peris destaca que és essencial donar ajuda als sectors agraris, ja que són vitals per a les zones en risc de despoblació i desfavorides.