SER Maestrat en directe

La Guàrdia Civil realitza l’aprehensió de 760 cadufos per a la pesca del polp en època de veda

  • S’han confiscat 760 cadufos per a la pesca de polp en el litoral de la costa de Peníscola
  • L’actuació ha estat realitzada pel Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil de Castelló i la Conselleria de Pesca de la Generalitat Valenciana

N. de P.

El Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil de Castelló amb motiu del seguiment i control del compliment de la veda del polp, ha denunciat a l’armador d’una embarcació de pesca per una infracció a la Llei de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana per exercir l’activitat de pesca en època de veda, confiscant 760 cadufos per a la pesca de polp en el litoral de la costa de Peníscola, quedant dipositats els mateixos en el Port de Benicarló.

L’actuació s’ha iniciat en detectar una embarcació alliberant una línia de cadufos (objectes per a pescar polps en llits nus, sent un art parany que perjudica molt a l’espècie) precipitant-la a la mar.

Els guàrdies civils juntament amb un inspector de la Conselleria de Pesca de la Generalitat Valenciana van alliberar la línia i van recuperar del fons marí un total de 760 cadufos.

S’ha confeccionat la corresponent acta de les actuacions dutes a terme a Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, per una possible infracció a la Llei de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana en concordança amb el Reial decret 63/2015 i modificació 48/2018 sobre Pesca Artesanal del Polp, per exercir l’activitat de pesca en fons prohibits, en caladors, zones o períodes de temps no autoritzats o en zones de veda.

L’actuació ha estat desenvolupada pel Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil de la Comandància de Castelló en col·laboració amb els inspectors de pesca de la Conselleria de la Generalitat Valenciana.