SER Maestrat en directe

La Diputació dona a conèixer públicament el projecte d’ampliació de la depuradora de Santa Magdalena

La Diputació de Castelló ha posat en marxa el procés d’ampliació de l’Estació Depuradora de Santa Magdalena, amb una inversió de 624.909 euros, i ha obert el període d’exposició pública per al projecte bàsic i d’execució d’aquestes obres.

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província l’obertura del termini per a presentar al·legacions al projecte, el qual, si no rep reclamacions durant els pròxims 20 dies, serà aprovat definitivament.

Segons l’alcalde, Sergio Bou, la depuradora construïda el 1985 presenta deficiències que cal solucionar. Els tècnics han identificat problemes com el cabal de disseny superat durant els mesos de màxima afluència de població, que impedeix la nitrificació adequada. A més, hi ha fuites de sòlids i efluent per les deficientes condicions dels decantadors secundaris, així com un estat general de l’obra civil precari, amb forats i oxidació en els elements metàl·lics, i equips com la reixa automàtica o el bufador que han superat el seu període de vida útil.

L’ampliació de la depuradora de Santa Magdalena és una resposta necessària per millorar la qualitat del tractament de les aigües residuals i assegurar un funcionament òptim de les instal·lacions, garantint així el compliment dels estàndards ambientals i de salubritat.