SER Maestrat en directe

La Diputació de Castelló activa un 58% de les subvencions previstes en només quatre mesos

Durant el primer quadrimestre de l’any, la Diputació de Castelló ha posat en marxa el 58% de les subvencions pressupostades per al present exercici, una mostra del compromís de l’administració provincial en agilitzar els tràmits i reduir la càrrega burocràtica dels ajuntaments i entitats beneficiàries.

La Diputació Provincial de Castelló ha aconseguit activar el 58% de les subvencions previstes per al present exercici en només quatre mesos, una mostra clara del compromís de l’administració provincial per agilitzar els tràmits i ser útil i àgil per als ciutadans.

Durant el primer quadrimestre de l’any, la Diputació ha posat a disposició dels possibles beneficiaris el 76,7% del pressupost destinat a les subvencions per concurrència competitiva, equivalent a 31,8 milions d’euros. Això reflecteix una clara voluntat de l’equip de Govern Provincial de reduir la burocràcia i facilitar l’accés als ajuts per a municipis i altres entitats de la província.

La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha destacat que s’està complint amb el compromís d’aconseguir una administració àgil i resolutiva, activant convocatòries de subvencions fins a sis mesos abans que en l’exercici anterior.

El pressupost 2024 de la Diputació està dissenyat per crear una base sòlida de benestar i progrés, amb 60 subvencions per concurrència competitiva distribuïdes en cinc eixos d’actuació. Entre les convocatòries ja activades destaca el Pla d’Ocupació, dotat amb 1,2 milions d’euros, destinat als ajuntaments per fomentar la creació de llocs de treball.

Altres ajuts com el Pla Diputació Impulsa, el Pla d’Emergències Hídriques i les subvencions per a la defensa del territori ja estan en marxa, reflectint l’interès de la Diputació per protegir els interessos dels ciutadans i col·laborar amb els municipis en la millora dels seus serveis i infraestructures.

La vicepresidenta i responsable de l’àrea Econòmica, María Ángeles Pallarés, ha assenyalat que les subvencions ja activades abasten diverses àrees com l’assistència social, l’educació, l’esport i la cultura, i es preveu activar el total de les 60 línies de subvencions per concurrència competitiva en la major brevetat possible, amb l’objectiu d’injectar al voltant de 41,45 milions d’euros a la província.