SER Maestrat en directe

El sector d’arrossegament del Mediterrani incrementa en un 6% els dies d’activitat durant el 2024

Isabel Artime, secretària general de Pesca, anuncia mesures per al sector d’arrossegament del Mediterrani

La secretària general de Pesca, Isabel Artime, ha celebrat hui una reunió amb el sector d’arrossegament del Mediterrani, en la qual ha informat sobre la situació de les mesures establides per a 2024 en relació amb el Pla de gestió pluriennal per a les espècies demersals.

En la trobada, la secretària general ha donat trasllat de la conformitat de la Comissió Europea a la proposta d’Espanya per a recuperar fins al 6% de dies d’activitat pesquera, a través del mecanisme de compensació acordat en el Consell de Ministres de Pesca el mes de desembre passat. Esta recuperació es basa en l’establiment de dos mesures de caràcter obligatori, que permetran aconseguir per al conjunt del sector un 5% dels dies, i altres mesures de caràcter voluntari que aportaran l’1% restant.

Les mesures obligatòries seran la veda per als reproductors de lluç d’almenys quatre setmanes, que ja s’aplica des de 2023, i una nova veda entre els 800 i 1.000 metres de profunditat que perseguix tancar les zones en les quals es troben els juvenils de gamba roja.

Quant a les mesures voluntàries, seran modificacions en la selectivitat de les malles -45 mil·límetres en el cas de la pesquera costanera i 50 mil·límetres per a la pesquera de profunditat-, o la instal·lació de portes voladores. Les mesures obligatòries es troben en procés de tramitació normativa i permetran fer efectius els dies d’activitat durant el mes de maig. En el cas de les mesures voluntàries, el període serà més ampli, a fi de donar més temps per al seu estudi als vaixells. La secretària general ha explicat que per a les mesures voluntàries existix la possibilitat de finançament a través del Fons Europeu Marítim de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA), en funció de la naturalesa de cadascuna.

Durant la trobada, celebrat via telemàtica, Artime també ha informat sobre les noves mesures acordades entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les comunitats autònomes per a garantir la sostenibilitat del suport del FEMPA a la paralització temporal en el marc del pla de gestió del Mediterrani.

En primer lloc, s’ha traslladat al sector la necessitat d’establir un sistema d’acord amb les condicions del FEMPA i la limitació que reglamentàriament existixen, i entre les quals hi ha dos que resulten clau. En primer lloc, existix un topall màxim del 15% del FEMPA assignat a Espanya que servirà per a donar suport a les mesures de paralització temporal, desballestaments, canvis de motors o primera adquisició de vaixells, entre altres. En segon lloc, no és possible compensar a cada vaixell per paralització temporal més de 12 mesos durant tot el període. Totes dos circumstàncies han forçat a la necessitat de replantejar el sistema.

En la nova aplicació proposada s’establix un màxim de 52 dies finançables per a l’any 2024. Esta assignació es distribuirà en 22 dies a la paralització per les vedes espaciotemporals i 30 dies a la reducció d’esforç. Els dies subvencionables assignats a les vedes espaciotemporals seran compensats amb el nou barem actualitzat i publicat al desembre de 2023, mentres que en els dies assignats a la reducció d’esforç es mantindrà el barem expressament publicat en el 2022, quan va començar este sistema de compensació.

L’actualització del barem compensatori per vedes espaciotemporals al desembre de 2023 ha permés aprofitar de nou el sistema de vedes com a element determinant en la compensació de les parades al Mediterrani, treballar en l’harmonització amb la resta dels caladors, i combinar-lo amb la reducció d’esforç d’una manera coherent i ordenada.

La Secretaria General de Pesca manté, a través d’estes mesures, el seu compromís ineludible amb una gestió pesquera sostenible al Mediterrani, mitjançant la defensa d’un enfocament integral i equilibrat en l’aplicació del pla plurianual per als recursos demersals.