SER Maestrat en directe

El Ple de Benicarló aprova un pressupost de 30,8 milions d’euros per al 2023

Els comptes augmenten un 2% respecte del pressupost anterior. La reforma de la Piscina Municipal centra bona part del capítol d’inversions, amb un total de 800.000 euros.

 

El Ple ordinari del mes d’abril ha aprovat el Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló per al 2023 amb un total de 30,8 milions d’euros entre el pressupost de l’Ajuntament (26.752.197,76 euros) i el de l’OACSE (4.132.821,64 euros)

 

Els comptes suposen un increment d’un 2% respecte de l’any 2022 i no inclouen cap modificació a nivell d’impostos locals. Pel que fa als ingressos, destaca l’increment en el capítol de transferències corrents, on s’inclou l’aportació de la Generalitat per al pagament de nòmines del personal del Conservatori. En les despeses, s’ha incrementat el capítol de personal i també les despeses corrents (especialment en àrees com Obres i Serveis, Medi Ambient, Policia, Serveis Socials, Cultura, Esports, Turisme o Promoció Econòmica).

 

1,8 milions d’euros per a inversions

 

En el capítol d’inversions, que suma enguany 1,8 milions d’euros, destaquen les obres de reforma de la Piscina Municipal, amb una dotació de 800.000 euros per a la redacció del projecte i les tres primeres certificacions d’obra.

 

Les inversions també inclouran les obres de renovació del clavegueram del carrer del Doctor Ferrer (280.000 euros), l’asfaltat de diversos trams de l’antiga N340 (190.000 euros), i també de diversos carrers de Benicarló (100.000 euros), a més de la urbanització de la UA7 (102.672,45 euros) o la urbanització del sector 10A-El Povet (32.423,08 euros).

 

En l’àmbit turístic, s’ha pressupostat l’adquisició d’una caseta de socorrisme per a la platja de la Mar Xica (50.000 euros) i es renovarà el parc infantil de la plaça de la Constitució amb un pressupost de 75.000 euros.

 

Dels 30,8 milions del Pressupost General de l’Ajuntament, 4,1 milions corresponen als comptes de l’OACSE, que gestiona 5 centres assistencials: el Geriàtric Sant Bartomeu, la Residència Sant Francesc, la Residència El Collet, el Centre de Dia Nou d’Octubre i el Centre de Dia El Collet.