SER Maestrat en directe


El director general de l’Aigua de la Comunitat Valenciana Manuel Aldeguer ha explicat el projecte per a garantir l’aigua a Traiguera, La Jana i Canet amb 4,5 milions d’inversió.

El director general de l’Aigua de la Comunitat Valenciana Manuel Aldeguer ha explicat el projecte per a garantir l’aigua a Traiguera, La Jana i Canet amb 4,5 milions d’inversió.
Aldeguer ha donat a conèixer els detalls de l’actuació que ha de solucionar per sempre els problemes de proveïment dels tres municipis i que es basarà en un dels pous propietat de l’empresa estatal Acuamed que hi ha en el terme de Canet.
l’aigua s’extraurà a una profunditat superior als 800 metres però una instal·lació fotovoltaica possibilitarà que el cost energètic per als ajuntaments sigui pràcticament nul.
el projecte contempla, en cas de ser necessari, l’ampliació del servei a altres municipis pròxims que puguin tenir problemes de proveïment en el futur, per la qual cosa els dipòsits i les canalitzacions estaran preparades per a aquesta eventualitat