SER Maestrat en directe

Descobert un taller clandestí de reparació de vehicles a motor a Amposta

  • En el marc de les inspeccions realitzades per unitats territorials de la Guàrdia Civil a les Terres de l’Ebre sobre la gestió de residus tòxics i perillosos pel SEPRONA, una de les patrulles de la Comandància de Amposta va localitzar un taller clandestí dedicat al manteniment i reparació de vehicles a motor en una nau industrial d’aquesta localitat.

Els agents van comprovar que el responsable del taller no disposava de llicència d’activitat i no estava inscrit com a empresa davant de la Seguretat Social, mancant-li els requisits establerts per l’Administració.

Dins de la nau, es van trobar diversos vehicles a motor en procés de reparació, així com maquinària industrial, recanvis i eines relacionades amb l’activitat. Pel local, es van trobar pneumàtics usats, bateries i peces d’altres vehicles, a més de restes d’oli usat i motors en desús.

Una part important dels residus trobats tenien la qualificació de perillosos, subjectes a les obligacions establertes per a aquests tipus de residus i que requereixen un tractament específic pel seu alt grau de contaminació ambiental.

Com a resultat de la inspecció, es van redactar diferents actes de denúncia per infraccions administratives relacionades amb residus, seguretat industrial i documentació necessària per desenvolupar aquest tipus d’activitats, així com per infraccions tributàries i obligacions fiscals derivades de la Seguretat Social.

Durant la inspecció, també es va descobrir una persona treballant al taller d’origen estranger, sense documentació que acredités la seva estada legal al territori i sense contracte de treball. Aquest mateix taller ja havia estat denunciat l’any passat per exercir activitat sense autorització.

Totes les denúncies van ser remeses a les autoritats competents, com l’Ajuntament d’Amposta i els departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar que en els últims anys s’han dut a terme campanyes per controlar els tallers mecànics, ja que són potencials generadors de residus perillosos amb un alt risc de contaminació del sòl, les aigües subterrànies i fins i tot de l’atmosfera.

És important triar establiments legals per a la reparació de vehicles, ja que compleixen les normatives mediambientals, ofereixen garanties en els treballs i operen legalment. En cas de qualsevol incident relacionat amb residus o danys mediambientals, es pot trucar al telèfon 062 de la Guàrdia Civil, disponible tots els dies de l’any.