SER Maestrat en directe

Convocat el Premi d’Investigació Històrica J.M. Borràs Jarque per promoure la recerca a Vinaròs

  • L’Associació Cultural Amics de Vinaròs, amb el suport de l’Ajuntament, ha convocat la 16ª edició del Premi d’Investigació Històrica J.M. Borràs Jarque, una iniciativa destinada a impulsar la recerca sobre la història, les humanitats i les ciències socials relacionades amb Vinaròs.

Amb una dotació econòmica de 3.000 euros, el premi busca fomentar la producció d’investigacions originals i inèdites que aborden temàtiques vinculades al municipi de Vinaròs. Aquesta edició, com en les anteriors, té com a objectiu reconèixer i donar suport als investigadors locals, així com estimular la continuïtat del treball investigador en àrees rellevants per al coneixement i la preservació de la memòria històrica de la localitat.

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, i es podran lliurar fins al dia 31 d’octubre del 2024. El Jurat Qualificador, format per cinc personalitats de reconegut prestigi, una de les quals representarà l’Ajuntament i una altra l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, serà l’encarregat d’avaluar els treballs i atorgar el premi. En cas que cap treball reuneixi els requisits necessaris o no assolir el nivell científic adequat, el premi podria declarar-se desert.

A més, es destaca que si el guanyador del premi és una persona jove, definida segons els criteris del Carnet Jove de la Generalitat Valenciana, rebrà un premi extra de 500 euros en metàl·lic per motivar la continuïtat de les seves investigacions.

El premi, que tindrà una aplicació íntegra en l’edició i publicació de l’obra guanyadora, consistirà en la producció d’una única edició mínima de 550 exemplars del treball seleccionat, que seran facilitats gratuïtament per major difusió del mateix.

Així doncs, amb la convocatòria d’aquest premi, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs reafirma el seu compromís amb la promoció de la recerca i la difusió del coneixement sobre la història i la cultura local, contribuint al enriquiment del patrimoni cultural de Vinaròs i a la preservació de la seva identitat històrica i cultural.