SER Maestrat en directe

Carnaval 2023 “Viu els festes amb sentiment però amb coneixement

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives la UPCCA ha reprès la campanya iniciada l’any passat per fomentar unes festes saludables, amb el missatge  “menys drogues, més diversió”.

 

N. de P.

Segons l’Enquesta Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES), realitzada als estudiants de 14 a 18 anys durant el 2021, l’alcohol és la substància psicoactiva amb major prevalença de consum entre els joves. Els resultats indiquen que el 73,9% dels estudiants reconeix haver consumit begudes alcohòliques alguna vegada en la seua vida, mentre que el 70,5% ho ha fet en l’últim any i el 53,6% en l’últim mes.

Cal destacar que entre els joves que han consumit alcohol en l’últim mes, el 27,9% ha realitzat binge drinking, és a dir, ha pres cinc o més gots de begudes alcohòliques en un interval aproximat de dues hores

Pel que fa al consum entre els adults, el 93% ho ha provat alguna vegada en la seua vida i el 64,5% ha begut en els últims 30 dies. Amb aquestes dades queda patent el que el consum d’alcohol és especialment preocupant entre les persones joves i menors, que a més, són més vulnerables als seus efectes i que consideren que durant les festivitats és el moment idoni per a consumir.

Conscients d’aquesta problemàtica des de la UPCCA s’incideix en el missatge: “menys drogues, més diversió, viu les festes amb sentiment però amb coneixement”.