SER Maestrat en directe

Sergi Gordo Rodríguez és el nou Bisbe de la Diòcesi de Tortosa

Mossen Josep Lluís Arín, Administrador Diocesà llegeix la carta que el nou Bisbe ha escrit als fidels

El Sant Pare Francesc ha nomenat el nou Bisbe de Tortosa segons s’ha donat a conèixer aquest matí:

Mons. SERGI GORDO RODRÍGUEZ

 

Va néixer a Barcelona, el 23 de març de 1967. Pertany a la parròquia de Sant Miquel, arcàngel, de Cornellà de Llobregat, on té el domicili familiar. Als 14 anys va ingressar al Seminari Menor. Va passar després al Seminari Major on va cursar els estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia. Va ser ordenat diaca el 8 de juny de 1991 i prevere el 14 de juny de 1992, ambdues ordenacions a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. És llicenciat en Ciències Eclesiàstiques per la Facultat de Teologia de Catalunya (1991). És llicenciat en Filosofia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona (1994), on també va cursar el Bienni de Doctorat en Filosofia (1995-1997). De 2001 a 2004 va ampliar estudis en llengua alemanya i filosofia a Munic.

El seu ministeri sacerdotal l’ha desenvolupat a l’arxidiòcesi de Barcelona, on ha exercit els següents càrrecs combinant la tasca pastoral amb la tasca acadèmica i la de gestió diocesana: prevere adscrit amb facultats de vicari a les parròquies de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat, de Vilafranca del Penedès (1992-1994); professor de Filosofia del curs propedèutic al Seminari Major (1991-2000 i 2006-2017); formador del Seminari Menor diocesà (1992-2001); tutor d’estudis del seminaristes majors, pel que fa a les assignatures de Filosofia (1994-1998); professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya, en les especialitats d’Història de la Filosofia antiga i, també, de Fenomenologia de la Religió (1994-2000 i 2006- 2017); col·laborador de la Delegacio episcopal per a la Vida Consagrada, com a encarregat de les relacions amb els instituts seculars (1997-2000 i 2004-2008); Canceller de la cúria arxidiocesana i Secretari General de l’Arquebisbat de Barcelona (2004-2017); Secretari de la Província Eclesiàstica de Barcelona (2004-2019); membre del Consell episcopal, del Consell presbiteral i del Consell pastoral diocesà (des del 2005); Canonge de la Catedral de Barcelona (des de 2009); professor del Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona ISCREB (2010-2017); Consiliari diocesà del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (2011-2017); membre del Col·legi de consultors (des de 2012); membre del Patronat de la Fundació de la Junta constructora de la Basílica de la Sagrada Família (des de 2015); i Secretari General de l’Ateneu Sant Pacià – que integra les tres Facultats eclesiàstiques de Teologia, Filosofia i Història de l’Església- (2015-2016).

El 19 de juny del 2017 es va fer públic el seu nomenament com a Bisbe auxiliar de Barcelona. Va rebre l’ordenació episcopal el 9 de setembre de 2017 a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.

En el sí de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) és el Secretari General de la CET, des de l’abril del 2021; de 2018 a 2021 va ser President del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears (SIJ); des de 2018, és President del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya (SIPOC); i des de l’octubre de 2021 és President de la Comissió Interdiocesana de l’Apostolat Seglar de Catalunya (CIAS).

En el sí de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va ser membre de la Comissió episcopal d’Apostolat seglar (2017-2020) i des de març de 2020 és membre de la Comissió episcopal per als Laics, la Família i la Vida, dins de la qual és el bisbe responsable del Fòrum de Laics.