SER Maestrat en directe

Ser Història Maestrat. Avui parlem de les costums davant de la mort .

David Gómez de Mora ens parla de les tradicions i costums davant de la mort.