SER Maestrat en directe

Santa Magdalena millora la prevenció d’incendis amb l’actuació de la brigada EMERGE

L’Ajuntament de Santa Magdalena intensifica les tasques de prevenció d’incendis a través de la brigada EMERGE. En una clara aposta per la seguretat i el manteniment dels seus espais naturals, s’ha procedit al desbrossament i neteja de diversos camins i zones recreatives, incloent l’àrea de l’ermita de Sant Vicent i la ‘Bassa Albert’. Amb l’ajuda de maquinària especialitzada, com un tractor triturador, es busca minimitzar els riscos forestals davant l’arribada de les altes temperatures. Les actuacions no es limiten a aquestes àrees, sinó que també abasten els terrenys de la depuradora i les places de Mossén Sebastià i Mossén Pere, així com els camins adjacents al camí Sotarro, identificats com a zones de potencial perill d’incendis. L’alcalde Sergio Bou destaca la importància d’aquestes intervencions per garantir la seguretat dels habitants i preservar l’entorn natural del municipi.