SER Maestrat en directe

Sant Jordi impulsa ajudes per naixements i adopcions per fomentar la població

L’Ajuntament de Sant Jordi preveu aprovar en el pròxim Ple una nova línia d’ajudes destinades a suportar les famílies en cas de naixement o adopció dins del municipi durant el 2024. Aquesta iniciativa, que respon a una demanda ciutadana, busca facilitar l’accés a les ajudes, amb l’objectiu de realitzar els pagaments abans de finalitzar l’any. Amb un import de 600 euros per cada cas, l’acció s’emmarca dins dels esforços per combatre el risc de despoblació, un problema significatiu en la comarca. A més, forma part d’una sèrie de mesures ja en marxa per millorar la qualitat de vida dels residents, potenciar l’atractiu turístic del municipi i donar suport als petits empresaris. Les bases estableixen que els sol·licitants han d’estar empadronats a Sant Jordi, complir amb les obligacions tributàries i de seguretat social, i no estar incursos en cap prohibició per obtindre la condició de beneficiari. El termini per a la presentació de sol·licituds s’estén fins a finalitzar el 2024, amb una sèrie de documents requerits per formalitzar la petició. Aquesta mesura reafirma l’aposta de l’Ajuntament per incentivar l’estabilitat demogràfica i el benestar de les famílies del municipi.