SER Maestrat en directe

Reparades a Vinaròs 54 incidències en camins rurals post-temporal amb ajuda del Consorci Provincial de Bombers

LL’Ajuntament ha reparat els camins rurals malmesos a causa de les intensives precipitacions de setembre. Sota la direcció de Jordi Català, de la Regidoria d’Obres i Serveis, s’han resolt 54 incidències, facilitant l’accés a veïns i llauradors. Les reparacions s’han efectuat amb recursos de la Brigada Municipal i maquinària del Consorci Provincial de Bombers. Català agraïx la col·laboració del Consorci, que ha permès una resposta ràpida a aquestes urgències. A més, l’Ajuntament ha invertit 45.000€ en contractar empreses externes amb maquinària especialitzada, accelerant així la resolució de les incidències en els camins rurals.