SER Maestrat en directe

Preocupació a l’Ajuntament de Morella per l’aprovació de l’estudi d’impacte ambiental del nou parc eòlic de Torremiró

L’Ajuntament de Morella ha expressat la seua profunda preocupació després de l’aprovació de l’estudi d’impacte ambiental pel parc eòlic Torremiró III, desenvolupat per Med Wind Energy. La resolució, anunciada el 29 de febrer de 2024, contempla la construcció de nou aerogeneradors d’uns 200 metres d’altura, així com l’ampliació de la línia d’evacuació fins a la subestació de Morella. Tot i que s’han introduït modificacions en el projecte original, reduint el nombre d’aerogeneradors però mantenint la potència màxima de 41,4 MW, l’alcalde Bernabé Sangüesa ha manifestat la intenció del consistori d’esgotar totes les vies administratives i legals per a protegir el paisatge i la biodiversitat locals. La preocupació radica en l’afectació al territori, especialment a prop de zones d’especial protecció d’aus (ZEPA) i la xarxa Natura 2000, sensibles ambientalment. El consistori qüestiona l’adaptació del projecte al territori i la falta de transparència sobre els detalls de les modificacions aprovades.