SER Maestrat en directe

Peníscola inverteix en el benestar social amb un pressupost de mig milió d’euros

L’Ajuntament de Peníscola ha anunciat una inversió de mig milió d’euros destinada a reforçar el benestar social dels seus ciutadans. Aquesta inversió cobrirà una àmplia gamma de programes i activitats pensades per a tots els grups d’edat, des de la infància fins a la tercera edat, incloent suport a la conciliació familiar, atenció a les necessitats específiques de diversos col·lectius, i ajudes d’emergència social. Entre les iniciatives destacades hi ha les activitats de l’Escola d’Estiu, la Ludoteca municipal, i programes específics per a majors com la Unitat de Respir Familiar i el programa de teleassistència. A més, s’inclouen subvencions a les agrupacions de mares i pares d’alumnes i activitats per fomentar l’envelliment actiu. La Universitat Popular també se’n beneficia amb una inversió destinada a oferir cursos a preus assequibles. Aquesta aposta per la millora del benestar social demostra el compromís de l’equip de Govern Local per atendre les necessitats de tots els segments de la població de Peníscola, incloent mesures de suport a les víctimes de violència de gènere a través del programa VioGen