SER Maestrat en directe

Medi Ambient detecta la presència de l’amfibi més amenaçat de la Comunitat Valenciana al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca després de gairebé mig segle

 

Aquest 2024 s’han verificat sis exemplars després d’un primer avistament a prop del centre d’interpretació del parc. Amb aquesta, ja són sis les espècies de fauna catalogades com en perill d’extinció presents al Prat de Cabanes.

El gripau pintat (Discoglossus galganoi), l’amfibi més amenaçat de la Comunitat Valenciana, ha estat detectat al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca després de gairebé mig segle sense constància d’aquesta espècie.

Així ho ha comprovat la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori a través del personal del parc natural i de l’equip d’Agents Mediambientals, juntament amb membres de l’Associació Herpetològica Timon, que han corroborat que aquesta espècie té presència en gran part de l’aiguamoll.

Tots els exemplars trobats a l’espai protegit presenten un patró atípic de tres línies daurades al dors que es distingeix del més freqüent a la Península Ibèrica, que presenta taques circulars.

Recentment, a la primavera de 2024, un mostreig nocturn ha permès localitzar sis exemplars en una altra zona del parc, a Cabanes. Es tracta d’una densitat alta per a una espècie tan dispersa com el gripau pintat. És per això que la població del Prat és, ara per ara, la població coneguda més gran de gripau pintat a la Comunitat Valenciana.

Aquest descobriment ha estat publicat a la revista de l’Associació Herpetològica Espanyola amb l’article “Primera cita de Discoglossus galganoi al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca des de 1979” (Canós-Burguete & Torrijo-Salesa, 2024), disponible des de l’1 de juny d’aquest any.

La importància d’aquesta troballa ve donada per una cita antiga de Discoglossus galganoi al Prat de Cabanes-Torreblanca, de 1979, de la qual s’havia dubtat de la seva veracitat ja que no s’havia localitzat cap altre exemplar de gripau pintat al Parc Natural fins ara, quatre dècades després.

**El Parc Natural Prat de Cabanes-Torreblanca**

Amb aquesta, ja són sis les espècies de fauna catalogades com en perill d’extinció presents al Prat, com l’arpella (Circus aeruginosus), la tortuga d’estany (Emys orbicularis) o el fartet (Aphanius iberus), entre d’altres.

El Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca és l’espai que alberga algunes de les millors poblacions reproductores d’aquestes espècies a tota la Comunitat Valenciana, cosa que posa de manifest la importància de conservar aquest espai amb els seus valors intactes.