SER Maestrat en directe

L’Audiència Nacional Dictamina que ACS Ha de Retornar €210 Milions pel Projecte Castor

L’Audiència Nacional ha resolt que el grup ACS ha de retornar €210 milions referents al projecte Castor, situat a Vinaròs. El projecte, un magatzem de gas, va provocar sismes i va cessar la seva activitat. L’empresa Escal UGS, participada en un 67% per ACS i un 33% per Dundee Energy, va ser l’encarregada de desenvolupar el projecte i va presentar un recurs contra una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de 2019, que li exigia reintegrar €195 milions per indemnització després del tancament. El Tribunal Constitucional, el 2017, va declarar nul·la una compensació de €1.350 milions a Escal, aprovada pel Govern del PP el 2014. La CNMC, el 2019, també va sol·licitar a diversos bancs la devolució de quantitats significatives. Escal ha estat condemnada al pagament de les costes processals, encara que la decisió és recorrible.