SER Maestrat en directe

l’Ampa del col·legi Marques de Benicarló denuncia masificació i deficiencies a l’edifici

Des de l’AMPA del CEIP Marquès de Benicarló venim observant, des de fa un temps i amb enorme preocupació, com s’està produint, malgrat l’excel·lent labor de l’equip docent del nostre col·legi, una progressiva deterioració en la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles.

El nostre estimat col·legi ve sofrint una sèrie de circumstàncies que estan generant aquesta situació:

• D’una banda, el Marquès és un col·legi amb un gran volum d’alumnat (un dels majors de la província) i que, actualment, està molt per damunt per al que va ser concebut.

• Les ràtios (els alumnes per aula) estan també, en molts casos, al límit o per sobre del legalment establert. Malgrat això, durant el transcurs de cada curs, continua incorporant-se nou alumnat al centre, augmentant la saturació a les aules.

• El col·legi està destinat a ser un centre educatiu de 2 línies per curs, però en l’actualitat, en molts d’ells, tenim ja 4 línies. Per si no fos prou, per al pròxim curs 2023/2024 se’ns han adjudicat des d’Educació, noves línies en Infantil P5, 2 ° i 5° de Primària. Per a albergar-les, s’obligarà el col·legi a prescindir dels ja pocs espais comuns disponibles en el centre. Aquests escassos espais encara disponibles, es projectava utilitzar-los per a usos comuns que són molt necessaris.

• En el col·legi no existeixen ja aules o espais per a poder fer un desdoblament amb l’alumnat d’un curs quan cal, havent de fer-se en els passadissos. Manquem, per exemple, d’un gimnàs i/o aula de psicomotricitat a cobert perquè els alumnes realitzin activitat física, especialment quan les condicions atmosfèriques impedeixen que es faci a l’aire lliure.

• D’altra banda, i no per això menys preocupant, cal denunciar la important deterioració de les infraestructures del col·legi, amb presència de goteres i filtracions d’aigua en alguns espais del centre, que posen en risc la seguretat dels i les alumnes i alumnes.

• Finalment, ens alarma enormement, les lamentables condicions dels WC del col·legi, la deterioració del qual i mal funcionament posa en risc la salut dels nostres nens i nenes quan han de fer ús d’aquests.

Les autoritats municipals i les educatives, tant a nivell provincial com autonòmic, són conscients de tota aquesta problemàtica. En els últims dos mesos han hagut diverses reunions amb la presència del Secretari Autonòmic d’Educació, del Director General d’Infraestructures Educatives, de l’Alcaldessa de Benicarló i responsable de l’àrea educativa de l’Ajuntament, de l’Inspector d’Educació responsable del centre, etc.

Pesi a l’interès i bona predisposició per part de l’equip directiu del centre, sempre amb el suport d’aquesta AMPA, només hem rebut de les autoritats una “comprensió” que no serveix per a res, perquè no es tradueix en un compromís concret i seriós per la seva part de donar una

solució a aquesta situació. És més, tot han estat promeses incomplertes, la qual cosa ens indigna profundament.

Aquesta AMPA, que representa el sentir de les famílies i que hem dipositat la confiança d’educar als nostres fills i filles en el CEIP Marquès de Benicarló, diu:

JA N’HI HA PROU!!! NO MÉS SATURACIÓ, DISCRIMINACIÓ I ABANDÓ DEL NOSTRE COL·LEGI, EL CEIP MARQUÈS DE BENICARLÓ!!!


La Junta


SOM MARQUÈS, FEM MARQUÈS.