SER Maestrat en directe

L’Ajuntament de Vinaròs tanca el pressupost 2022 amb 6 milions d’euros de romanents de tresoreria

Durant aquest 2023 l’Ajuntament deixarà de pagar anualment els préstecs de Soterranyes i del Centre del Coneixement del Vinalab, fet que suposarà un estalvi anual de 619.603€ per poder incorporar al pressupost municipal

L’Ajuntament ha tancat els comptes municipals del 2022 amb un estalvi de 6 milions d’euros. En el ple ordinari del mes d’abril es portaran a aprovació les modificacions corresponents per incorporar al superàvit al pressupost. Aquesta quantitat prové, entre d’altres, de les subvencions aconseguides per part de les administracions superiors, del personal pressupostat i que no s’ha cobert i de les inversions que no s’han pogut executar.

Durant el ple ordinari del mes d’abril es presentaran les modificacions corresponents per a poder incorporar part dels romanents a l’actual pressupost. Aquests fons es distribuiran entre diferents partides pressupostàries de diferents regidories de l’Ajuntament, el pagament d’extrajudicials, així com amortització del deute i préstecs.

Una vegada realitzades totes aquestes operacions l’Ajuntament disposarà d’una partida de 2,5 milions d’euros que podrà destinar als projectes, obres i serveis que considere oportuns, abans de finalitzar l’any, tal com estableix la legislació.