SER Maestrat en directe

L’Ajuntament de Vinaròs implanta un nou sistema que millora l’eficiència energètica de 23 edificis municipals


El projecte, amb un pressupost de 200.000€, ha estat finançat a través de dues subvencions. El 50% en el marc de l’Estratègia EDUSI , i l’altre 50%  a través d’una subvenció de 100.000€ de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El projecte ha consistit en la implantació d’un sistema de sensorització i monitorització que permet conéixer en temps real el consum energètic de 23 edificis municipals. El sistema realitza la lectura separada del consum de l’enllumenat, la climatització i de la resta d’aparells elèctrics de tal forma que es pot fer una anàlisi exacte d’on s’estan produint els majors consums d’electricitat i actuar en eixa secció per tal de realitzar millores que comporten un major estalvi global de l’edifici. En instal·lacions on es disposa d’aigua calenta sanitària, com instal·lacions esportives, es fa una monitorització del consum energètic d’aigua calenta.

 

Dins del projecte, s’han dut a terme també accions de millora energètica d’un edifici representatiu i singular com és Centre del Coneixement del Vinalab. S’ha fet el canvi de tota la il·luminació existent per lluminàries amb tecnologia LED, s’han instal·lat sensors que regulen la intensitat de la il·luminació en funció de la llum natural i la presència de persones. A més, en la coberta de l’edifici s’ha realitzat una instal·lació solar d’autoconsum amb 36 mòduls fotovoltaics i una potència total de generació de 17,64 kW. Totes les dades de consum energètic dels edificis municipals es poden consultar en línia a través del web https://vinaros.smartdatasystem.es/. Es preveu actualitzar la informació publicada en la plataforma a mesura que s’amplien les instal·lacions solars fotovoltaiques a la resta d’edificis municipals.

 

A més, l’actuació també ha inclós la connexió mitjançant fibra òptica de diverses seus municipals (Magatzem Municipal, Cementeri, Punt de Trobada Familiar i Ciutat Esportiva) a la xarxa de dades municipal.


Aquest projecte s’emmarca en els plans estratègics municipals d’energia sostenible i d’innovació digital, que defineixen el full de ruta per a la reducció del consum energètic als edificis i instal·lacions municipals. En la primera fase, es van realitzar auditories energètiques dels principals edificis municipals i es van dissenyar les actuacions de millora energètica.


Cal dir que el projecte, amb un pressupost de 200.000€, ha estat completament finançat a través de dues subvencions. El 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc de l’Estratègia EDUSI de l’àrea Urbana Benicarló-Vinaròs, i l’altre 50%  a través d’una subvenció de 100.000€ de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, dins del programa “Territoris Innovadors”.