SER Maestrat en directe

L’Ajuntament de Torreblanca s’afegirà al Pla VIU de la Generalitat per promoure habitatges de protecció pública

L’Ajuntament de Torreblanca preveu aprovar en el proper Ple municipal la seva adhesió al conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a la mobilització del sòl públic existent per destinar-lo a la promoció i construcció d’habitatges de protecció pública, conegut com a Pla VIU.
Amb aquesta iniciativa impulsada per l’equip de Govern, i que ha de ser aprovada pel Ple, l’Ajuntament treballarà per cedir sòl públic que sigui adequat per promoure la construcció d’habitatge de protecció pública.
Tania Agut, alcaldessa de Torreblanca, ha argumentat que “la realitat és que la construcció d’habitatge protegit tant a Torreblanca, com a la província de Castelló i la Comunitat Valenciana, frega mínims històrics aquests darrers anys, alhora que el preu de l’habitatge continua pujant moltíssim, amb ràtios properes al 5% en alguns casos. Per això, en el nou equip de Govern de Torreblanca entenem que hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per ajudar tant les famílies com totes les persones que tenen problemes per accedir a un habitatge digne”.
I és que la Comunitat Valenciana es troba en una greu situació d’accés a l’habitatge. A l’excessiu increment de més del 80% dels preus de lloguer i gairebé un 45% el preu de compra d’habitatges en el període juliol 2015-2023, s’hi suma la situació de col·lapse del parc públic d’habitatge de la Generalitat, que, amb poc més de 15.000 immobles, dels quals un 10% es troba ocupat sense títol, resulta del tot insuficient per atendre la creixent demanda d’habitatge assequible, especialment entre els joves.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el pas fet per la Generalitat en matèria d’habitatge, que té com a objectius l’impuls i el reforç de les ajudes públiques al lloguer d’habitatge i al lloguer d’habitatge per a joves; la promoció d’acords amb entitats financeres per garantir, amb l’aval de la Generalitat, l’adquisició del primer habitatge; i la gestió d’incentius i bonificacions en IRPF per l’adquisició del primer habitatge per a joves.
A causa d’aquest compromís, la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies van subscriure el passat dia 2 d’abril un conveni marc de col·laboració per a l’adhesió de les administracions locals amb el propòsit de mobilitzar el sòl públic existent a la Comunitat Valenciana per a la promoció i construcció d’habitatges de protecció pública.