SER Maestrat en directe

La Guàrdia Civil realitza l’aprehensió de més de 4.000 metres de xarxes calades il·legalment a Benicarló i Peñiscola

N. de P:

 Al llarg de l’últim mes i mig el Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Castelló ha realitzat diverses actuacions per al seguiment i control del compliment sobre la normativa relativa a l’esforç pesquer per part dels embarcacions d’arts menors en la zona nord de la província de Castelló.

Els mateixes han donat com a resultat la confiscació de més de

4.000 metres de xarxes d’art de fons en tres actuacions dutes a terme en els costos de Peníscola i Benicarló. Els arts de pesca confiscats han quedat precintats i dipositats en els diferents ports a la disposició de l’Autoritat Administrativa competent.

En aquestes accions s’han realitzat els corresponents denúncies als diferents armadors/patrons dels pesquers implicats per portar i/o calar més xarxes dels autoritzades per la normativa europea, elevant-es aquestes a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, per possibles infraccions a la Llei de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana en concordança el Reglament (UE) 2019/1241 sobre la conservació dels recursos pesquers i la protecció dels ecosistemes marins.