SER Maestrat en directe

La Comunitat Valenciana registra el nivell més baix d’atur en un mes de maig des del 2008

El nombre d’aturats registrats al SEPE en el País Valencià durant el mes de maig de 2024 ha caigut fins a 316.096 persones, el nivell més baix en un mes de maig des del 2008. Això suposa una disminució interanual del 4,48%, amb 14.822 aturats menys respecte al maig de 2023. Comparat amb el mes d’abril, l’atur ha baixat un 1,07%, amb 3.414 persones menys sense feina.

A nivell estatal, el nombre d’aturats ha disminuït fins a 2.607.850 persones, un 2,20% menys que el mes anterior i un 4,79% menys que l’any passat. Totes les comunitats autònomes han registrat una reducció de l’atur, sent les Illes Balears la que ha tingut una major disminució percentual, amb un 5,25% menys.

Per sexes, el 60,9% dels aturats al País Valencià són dones, amb un total de 192.455 dones en atur, en comparació amb els 123.641 homes aturats. L’atur ha disminuït en ambdós sexes, però en major mesura entre els homes (-1,20%) que entre les dones (-0,98%).

Per províncies, València lidera en nombre d’aturats amb 153.362 persones (48,5% del total del País Valencià), seguida per Alacant amb 127.605 (40,4%) i Castelló amb 35.129 (11,1%). L’atur ha disminuït en les tres províncies, destacant Alacant amb una reducció de l’1,31%.

En termes de sectors econòmics, l’atur ha disminuït en la indústria, la construcció i els serveis, però ha augmentat lleugerament en l’agricultura (+0,07%) i entre les persones sense ocupació anterior (+0,14%).

Pel que fa a la contractació, durant el mes de maig de 2024 s’han registrat 116.753 contractes al País Valencià, un increment de 10.607 contractes respecte a l’abril. La taxa de temporalitat es manté en el 49,5%. L’afiliació mitjana mensual a la Seguretat Social ha crescut fins a 2.151.346 persones, un increment del 0,55% respecte a l’abril.

En conclusió, les dades d’atur i contractació del maig de 2024 reflecteixen una millora significativa en el mercat laboral del País Valencià, situant-se en nivells d’atur que no es veien des del 2008, amb una destacada reducció interanual i un augment de la contractació i l’afiliació a la Seguretat Social.