SER Maestrat en directe

La Biblioteca Manel Garcia Grau de Benicarló supera els 71.000 usuaris l’any 2023

La Biblioteca Manel Garcia Grau de Benicarló ha tancat l’any 2023 amb un rècord de 71.939 usuaris, marcant un augment del 34,19% respecte a l’any anterior i duplicant la xifra dels dos anys previs. Aquesta institució s’ha erigit com a pilar fonamental de la cultura local, amb un creixement sostingut tant en el nombre d’usuaris com en els préstecs realitzats. En total, es van comptabilitzar 19.437 préstecs, majoritàriament de llibres, i una notable demanda de connexions wifi, amb més de 9.500 contrasenyes repartides. Aquest augment reflecteix no només un interès creixent per la lectura i els recursos culturals, sinó també una adaptació als nous hàbits tecnològics dels usuaris, que prefereixen utilitzar els seus dispositius personals. Amb aquests resultats, la Biblioteca Manel Garcia Grau reafirma el seu rol com a centre neuràlgic de l’activitat cultural a Benicarló, evidenciant un canvi en les preferències i consums culturals dels ciutadans.