SER Maestrat en directe

Expansió de la xarxa ciclista a Vinaròs per augmentar la seguretat viària

L’Ajuntament de Vinaròs ha començat a expandir la xarxa ciclista local. Les obres inclouen un nou carril bici al passeig de Fora del Forat i millores al carrer de Febrer de la Torre. Aquestes actuacions connectaran diversos punts clau de la ciutat, augmentant així la seguretat viària per a ciclistes i estudiants que accedeixen als centres educatius. El projecte, amb un pressupost de 107.500€, també contempla l’adequació de voreres i manteniment del túnel d’accés al pàrquing del passeig, preservant les places existents de pàrquing.