Evaristo Martí està treballant per posar en marxa una planta de biogàs a Rossell per aprofitar els residus agrícoles i ramaders