SER Maestrat en directe

Entrevista a una inquilina afectada de l’Edifici de Mestre Roca, 13 de Peníscola

A Vinaròs, una treintena de les 71 famílies residents al carrer Maestro Roca 13 de Peñíscola es van concentrar davant del Palau de Justícia per protestar contra un desnonament ordenat pel Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. La decisió, que afecta majoritàriament a aquestes famílies, ve motivada per una denúncia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Les famílies afectades, que han rebut ordre de desallotjament, al·leguen que no se’ls ha donat l’oportunitat de presentar documentació pertinent com ara contractes de lloguer, factures de subministraments i certificats d’empadronament. Només cinc de les famílies afectades es veuran exemptes del desnonament, segons la resolució judicial, que es declara ferma i inapel·lable.