SER Maestrat en directe

Entrevista a Marcos Vinyals de Rescata-2

Marc Vinyals és el representant de l’associació Rescata-2, una entitat benèfica i social que es dedica a l’atenció integral de persones marginades i col·lectius socialment sensibles. Aquesta associació treballa amb drogodependents, ex-reclusos, immigrants, indigents i persones amb recursos econòmics insuficients, incloent també persones que han patit maltractaments o abusos de qualsevol tipus