SER Maestrat en directe

El departament de salut de Vinaròs s’integra a l’Agrupació Sanitària Interdepartamental de Castelló

El Consell ha aprovat un decret llei de mesures extraordinàries per assegurar l’assistència sanitària integral i equitativa en el Sistema Valencià de Salut, davant la creixent dificultat per cobrir llocs d’especialitats sanitàries en zones allunyades dels grans nuclis urbans. Aquesta normativa, que busca pal·liar la falta de professionals en departaments de salut com Vinaròs, Requena, Elda, entre d’altres, declara les places vacants en aquestes àrees com de difícil cobertura i estableix mesures per promoure la seva provisió. Entre les iniciatives, destaquen la selecció per concurs com a sistema excepcional, garanties de permanència de tres anys per al personal seleccionat, així com incentius per a la participació i la progressió de grau professional. Aquestes mesures pretenen atraure i retenir talent sanitari en zones menys accessibles, millorant l’accés a la salut per a la població valenciana.

En concret, les 8 ASI seran les següents:

  • CASTELLÓ: integra els departaments de salut de Castelló, Vinaròs i La Plana. El seu hospital de referència serà l’Hospital General Universitari de Castelló.

  • VALÈNCIA-NORD: integra els departaments de salut de València-Clínic-La Malva-rosa, Sagunt i Gandia. El seu hospital de referència serà l’Hospital Clínic Universitari de València.

  • VALÈNCIA-OEST: integra els departaments de salut de València-Hospital General, Requena i Manises. El seu hospital de referència serà l’Hospital General Universitari de València.

  • VALÈNCIA-EST: integra els departaments de salut de València-Doctor Peset, La Ribera i Xàtiva-Ontinyent. El seu hospital de referència serà l’Hospital Universitari Doctor Peset de València.

  • VALÈNCIA-SUD: integra els departaments de salut de València-La Fe i València-Arnau de Vilanova-Llíria. El seu hospital de referència serà l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

  • ALACANT-NORD: integra els departaments de salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant, Marina Baixa i Dénia. El seu hospital de referència serà l’Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant.

  • ALACANT-CENTRE: integra els departaments de salut d’Alacant-Hospital General, Elda i Alcoi. El seu hospital de referència serà l’Hospital General Universitari d’Alacant Doctor Balmis.

  • ALACANT-SUD: integra els departaments de salut d’Elx-Hospital General, Elx-Crevillent, Torrevieja i Oriola. El seu hospital de referència serà l’Hospital General Universitari d’Elx.