SER Maestrat en directe

Canet lo Roig impulsa una planta de biogás

L’Ajuntament de Canet lo Roig ha donat suport a la creació d’una planta de biogás en col·laboració amb els ramaders locals i l’empresa Biovec. Aquesta iniciativa busca tractar de manera sostenible els purins i altres residus orgànics, reduint l’impacte ambiental i produint energia renovable. La instal·lació d’aquesta planta, que ja ha estat solicitada davant la Generalitat Valenciana, promet beneficiar tant a la comunitat com a la Cooperativa del Aceite local. La visita de l’alcaldessa María Ángeles Pallarés a la planta de La Galera a Tarragona ha reforçat el compromís municipal en la gestió eficaç de residus, així com l’ús dels subproductes com a fertilitzants agrícoles. La iniciativa representa un pas endavant en la conversió de desafiaments ambientals en oportunitats sostenibles per al municipi.