SER Maestrat en directe

APNAL–Ecologistes en Acció de Vinaròs lamenta les severes podes d’arbratge urbà

APNAL–Ecologistes en Acció de Vinaròs expressa preocupació per les podes d’arbratge urbà al carrer María Auxiliadora de Vinaròs i les seves repercussions en la biodiversitat

L’associació APNAL–Ecologistes en Acció de Vinaròs ha emès un comunicat lamentant les severes podes d’arbratge urbà realitzades al carrer María Auxiliadora de Vinaròs i els impactes negatius que aquestes tenen sobre la biodiversitat local.

Les podes d’arbratge urbà sempre han generat debat, ja que sovint es duen a terme de manera inadequada, sense tenir en compte els cicles vitals de la fauna urbana i amb escasses mesures de protecció ambiental. Aquesta falta de planificació i manteniment adequats contribueix a tenir un arbratge urbà mal gestionat, malformat i en condicions sanitàries precàries, amb consequències negatives per a edificis, vianants, infraestructures i biodiversitat.

Els arbres urbans són fonamentals per a crear entorns més saludables a les ciutats, ja que contribueixen a mitigar els efectes de l’urbanisme en l’entorn natural. Proporcionen ombra, refresquen l’ambient durant els mesos d’estiu, redueixen la contaminació atmosfèrica i acústica, generen oxigen i ofereixen hàbitats per a la fauna urbana. És per això que és crucial garantir una gestió adequada de l’arbratge urbà i protegir les espècies autòctones.

APNAL–Ecologistes en Acció recorda que ja s’han mantingut diverses reunions amb les autoritats locals per abordar aquestes qüestions i proposar mesures destinades a millorar la gestió de l’arbratge urbà i protegir la biodiversitat. Malgrat això, les podes indiscriminades continuen produint-se, sense tenir en compte les recomanacions dels experts ni les necessitats de la fauna urbana.

En aquest sentit, l’associació demana una millor coordinació entre les diferents regidories i departaments municipals, així com la implementació de protocols de gestió ambiental per a les podes d’arbratge urbà. És essencial que les autoritats municipals assumeixin la seva responsabilitat en la preservació del medi ambient i actuïn de manera més responsable i sensible davant les afeccions al medi natural.

En conclusió, APNAL–Ecologistes en Acció insisteix en la importància de protegir i gestionar adequadament l’arbratge urbà per a garantir ciutats més verdes i saludables, alhora que demana una major implicació i compromís per part dels ajuntaments en la conservació de la biodiversitat urbana.